کودکی که روزی ۴۰ نخ سیگار می کشد

کودکی که روزی ۴۰ نخ سیگار می کشد
فست سئو

این کودک که در جنوب اندونزی در استان سوماترا زندگی می کند روزی دو بسته سیگار میکشد. این کودک معتاد که هنوز ۲ سالش تمام نشده و قادر به حرکت نیست توسط همبازی هایش ترد شده است. مادر این کودک که چندین بار سعی به ترک دادن او کرده همواره با شکست روبه روشده زیرا این کودک وقتی سیگار در اختیار ندارد سرش را به دیوار می کوبد و چندین بار هم روانه ی بیمارستان شده است. این کودک که به نوع خاصی از سیگار معتاد هست روزانه ۵٫۵۰ $ دلار صرف هزینه های سیگار می کند. متاسفانه پدر و مادر این کودک هنوز راهی برای ترک دادن او پیدا نکرده اند.

کودکی که روزی ۴۰ نخ سیگار می کشد

کودکی که روزی ۴۰ نخ سیگار می کشد

پاسارگاد

Post source : http://salamdelfan.ir/#

نوشته های مرتبط