کشف ۳۳۴هزار نخ سیگار خارجی قاچاق در زنجان

سیگار خارجی قاچاق در زنجان
فست سئو

ه گزارش روز یکشنبه روابط عمومی تعزیرات حکومتی استان زنجان، مرتضی ممیزی افزود:در دو کشف جداگانه در شهرستان های زنجان و ابهر تعداد ۳۳۴هزار نخ انواع سیگار خارجی قاچاق،از دو دستگاه خودرو سواری کشف و ضبط شد.

سیگار خارجی قاچاق در زنجان

سیگار خارجی قاچاق در زنجان

وی ادامه داد: در این رابطه دو نفر به عنوان عاملان قاچاق به شعبه ویژه مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان های ابهر و زنجان معرفی شدند و شعبه های مذکور در حال رسیدگی به پرونده متهمان هستند. ممیزی اضافه کرد: ارزش ریالی محموله های کشف شده بالغ بر ۴۱۰ میلیون ریال است.

پاسارگاد

Post source : http://hodana.ir/

نوشته های مرتبط