کشف بیش از ۱۹۸ هزار نخ انواع سیگار قاچاق در ماکو

کشف بیش از ۱۹۸ هزار نخ انواع سیگار قاچاق در ماکو
فست سئو

سرهنگ حاجی زاده  فرمانده هنگ مرزی ماکو گفت : مرزداران با انجام یکسری کار اطلاعاتی از دپوی مقادیر زیادی کالای دخانی قاچاق در خانه ای واقع در روستای مرزی منطقه با خبر و بلافاصله پیگیری موضوع را در دستور کار خود قرار می دهند.

وی  افزود : ماموران با انجام کارهای اطلاعاتی ، به کارگیری شگردهای خاص پلیسی و رصد اخبار و اطلاعات ، توانستند محل نگهداری و دپویسیگار خارجی قاچاق را در روستای مذکور شناسایی کرده و با اخذ مجوز قضایی در یک عملیات گسترده با ورود به منزل متهم در تفتیش و بازرسی ۱۹۸هزار و ۴۰۰ نخ انواع سیگار خارجی قاچاق را در مارکهای مختلف و به ارزش تقریبی ۳۰۰ میلیون ریال را کشف و یک نفر نیز در این رابطه دستگیر و با تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی نمایند.

پاسارگاد

Post source : http://www.yjc.ir/

نوشته های مرتبط