مصرف سیگار زوجین را نابارور می‌کند

مصرف سیگار زوجین را نابارور می‌کند
فست سئو

به‌طور متوسط حدود ۲۵‌ درصد از زوجین مشکل ناباروری دارند و کارشناسان معتقدند که سیگار می‌تواند تاثیر پررنگی بر مشکل آنها داشته باشد.

مصرف سیگار زوجین را نابارور می‌کند

مصرف سیگار زوجین را نابارور می‌کند

در ایران به‌طور متوسط سالانه ۱۰میلیون نفر، بیش از ۶۰میلیارد نخ سیگار دود می‌کنند که منجر به قربانی شدن ۶۰ هزارنفر از آنها می‌شود. در این بین اگرچه تعداد زنان سیگاری کمتر از مردان است، اما آن‌ها هم به‌دلیل همجواری با افراد سیگاری در معرض ابتلا به انواع بیماری‌های ناشی از سیگار هستند. سیگار به یک اندازه بر دو طرف امر باروری تاثیر می‌گذارد و در انجام آن اختلال ایجاد می‌کند.

پاسارگاد

Post source : http://www.bornanews.ir/

نوشته های مرتبط