مصرف روزانه ۸ میلیارد تومان سیگار در ایران

مصرف روزانه 8 میلیارد تومان سیگار
فست سئو

به گزارش ذاکرنیوز، اسماعیل افشار در سخنرانی پیش از خطبه های این هفته نماز جمعه ورامین گفت : این میزان مصرف می تواند علاوه بر وارد کردن هزینه های بسیار زیاد بر جامعه، آینده کشور را نیز با مشکل مواجه می سازد چرا که نسل معتاد و مریض نمی توانند آینده ساز مملکت باشند. وی با اظهار نگرانی از ترویج مصرف قلیان در خانواده ها گفت : عادی شدن مصرف قلیان در جامعه ، خیانت بزرگی است که باید هر چه زودتر مقابل آن ایستاد. وی گفت: مصرف یک ساعت قلیان معادل مصرف ۶۰ نخ سیگار است و متأسفانه خانواده ها بدون هیچ گونه مشکل و محدودیت از این وسیله به عنوان تفریح استفاده می کنند.

مصرف روزانه 8 میلیارد تومان سیگار

مصرف روزانه ۸ میلیارد تومان سیگار

افشار گفت: یک نخ سیگار در حدود نیم لیتر دود تولید می کند و اگر دو نخ سیگار در یک اتاق دوازده متر مربعی دود شود ، آلودگی هوای این اتاق ۱۰ برابر هوای شهری است که در حالت ناسالم قرار دارد. وی افزود: آلودگی هوای ناشی از استعمال دخانیات سبب افزایش سرماخوردگی در افراد می شود، فرزندان یک خانواده سیگاری با افت تحصیلی محسوسی مواجه هستند. عضو هیات مدیر جمعیت مبارزه با دخانیات کشور افزود: دود سیگار حاوی ۵۵ نوع ماده سرطانی است که این مواد سمی نه تنها بر روی فرد سیگاری که بر روی اطرافیان نیز اثر مستقیم دارد و احتمال بروز سکته قلبی را در این افراد ۳۰ درصد بیشتر از افراد عادی می کند. وی تصریح کرد: در بررسی های صورت گرفته مشخص شده که مادر تمامی ناهنجاری های اجتماعی از استعمال سیگار شروع می شود و در اصل سیگار عامل خودکشی و دگرکشی در جامعه است.

پاسارگاد

Post source : http://www.zakernews.ir/

نوشته های مرتبط