مرگ ۲۰۰ میلیون چینی بر اثر استعمال دخانیات

مرگ 200 میلیون چینی بر اثر استعمال دخانیات
فست سئو

به نقل از العالم، بر اساس یک گزارش، استعمال دخانیات در چین در قرن بیست و یکم، بیش از ۲۰۰ میلیون نفر را به کام مرگ خواهد کشاند.
به نقل از هافینگتن پست؛ بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی و برنامه توسعه سازمان ملل، استعمال دخانیات در چین در قرن حاضر بیش از ۲۰۰ میلیون قربانی خواهد گرفت.
بر اساس این گزارش که روز جمعه هفته گذشته منتشر شد، این افراد بیشتر در مناطق فقیرنشین چین جان خود را از دست خواهند داد مگر این که گام‌هایی اساسی برای کاهش وابستگی این کشور به دخانیات برداشته شود. اما دستیابی به این هدف در کشوری که بزرگترین تولیدکننده و مصرفکننده دخانیات است امری دشوار به شمار می‌رود.
۴۴ درصد از سیگارهای جهان در چین دود می‌شود و دخانیات در این کشور، به صنعتی سودآور بدل شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، صنعت دخانیات در چین در سال ۲۰۱۵، ۱۶۰ میلیارد دلار درآمد کسب کرد.
در گزارش سازمان بهداشت جهانی آمده است خرید سیگار به گونه‌ای روزافزون، آسان‌تر شده است. اما وضع مالیاتی ۵۰ درصدی بر دخانیات می‌تواند طی ۵۰ سال، از تعداد مردان سیگاری چین ۴۷ میلیون نفر بکاهد و آمار مرگ و میر ناشی از استعمال دخانیات را ۲۰ میلیون نفر کاهش دهد.

پاسارگاد

Post source : http://www.jamnews.ir/

نوشته های مرتبط