سیگاری‌ها چقدر درآمد نصیب دولت کردند؟

سیگاری‌ها چقدر درآمد نصیب دولت کردند؟
فست سئو

دریافت مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم یکی از منابع کسب درآمد دولت محسوب می‌شود و در این میان مالیات بر فروش سیگار در بین مالیات‌های غیرمستقیم دسته بندی می‌شود.
براساس آمار منتشره از سوی بانک مرکزی، دولت از محل دریافت مالیات بر فروش سیگار در نه ماهه نخست سال ۹۶، بالغ بر ۲۸۰ میلیارد تومان درآمد داشته است.
این نکته حائز اهمیت است براساس مصوب سال ۹۶، درآمد دولت از مالیات فروش بر سیگار در انتها سال ۴۶۰ میلیارد تومان است که از این میزان سهم نه ماهه نخست سال ۳۵۰ میلیارد تومان بوده است.
لازم به ذکر است که مالیات بر فروش سیگار ۰٫۴ درصد از مجموع مالیات‌های غیرمستقیم دولت را تشکیل داده و این رقم در سال ۹۵ حدود ۰٫۳ درصد بوده است.
در این میان درآمد دولت از محل فروش سیگار در سال ۹۶ حدود ۲۵٫۴ درصد رشد داشته است.
گفتنی است مجموع رقم مصوب درآمد‌های دولت از محل مالیات‌های غیرمستقیم در سال جاری، باید ۵۹ هزار و ۵۸۰ میلیارد تومان باشد، سهم نه ماهه نخست ۴۵ هزار و ۶۰ میلیارد تومان بوده است.

پاسارگاد

Post source : http://www.fasletejarat.ir/Fa/

نوشته های مرتبط