خواب بیش از حد مضر تر از سیگار

خواب بیش از حد مضر تر از سیگار
فست سئو

مطالعات نشان می‌دهد که غرق‌شدن در خواب یا خواب بیش از حد و نداشتن فعالیت هر دو ناسالم هستند اما میزان خطرناک‌بودن آن‌ها از سیگار کشیدن هم بیشتر است. به گفته محققان افرادی که از نظر جسمی فعال نیستند ١.۶‌برابر کمتر از کسانی که فعالیت جسمی کافی دارند و به اندازه می‌خوابند، دچار مرگ‌های ناشی از بیماری‌های قلبی و سکته مغزی می‌شوند. این مطالعه همچنین نشان داده که ترکیبی از نبود فعالیت فیزیکی و رفتارهای بی تحرک دیگر، از سیگار کشیدن خطرات بیشتری دارد و چهار برابر بیش از سیگاری‌هایی که فعال هستند، دچار مرگ ناشی از بیماری‌های قلبی می‌شوند.

خواب بیش از حد مضر تر از سیگار

خواب بیش از حد مضر تر از سیگار

پاسارگاد

Post source : http://shahrara.com/page.html

نوشته های مرتبط