تولید سیگار مارلبرو در ایران

تولید مارلبرو در ایران
فست سئو

محمد حسین برخوردار گفت: بنده نیز از این موضوع از طریق رسانه ها مطلع شدم. بنا بر اعلام رسانه ها پس از تهدید رییس مرکز دخانیات وزیر صنعت معدن و تجارت شخصا ادامه مذاکرات را بر عهده گرفته و مجلس وزارتخانه را مکلف کرده است برای همکاری با شرکت فیلیپ موریس در تولید سیگار مارلبرو از وزارت اطلاعات استعلام کند.

تولید مارلبرو در ایران

تولید مارلبرو در ایران

برخوردار در عین حال تاکید کرد: افزایش تولید داخل و جایگزین آن با قاچاق سیگار هدف اصلی شرکت دخانیات است و تلاش می کنیم تا درصد نیکوتین و قطران را در سیگار که سلامت جامعه را تهدید می کند به حداقل برسانیم. مدیرعامل شرکت دخانیات ایران گفت: موضوعی که در واردات سیگار موجب تعجب ما شده این است که در عین افزایش وزنی، ارزش سیگار وارداتی کاهش یافته است که البته این موضوع باید از سوی نهادهای مسئول بررسی شود.

پاسارگاد

Post source : http://www.entekhab.ir/

نوشته های مرتبط