آتش افروزی یک سیگار در یک خودرو

آتش افروزی یک سيگار در یک خودرو
فست سئو

سیگار٬ یک خودرو با چهار سرنشین را در جاده های همدان به آتش کشید و آن را خاکستر کرد. رئیس پلیس راه استان همدان گفت: یک خودرو با چهار سرنشین در مسیر همدان به تهران آتش گرفت که حال عمومی چهار سرنشین این خودرو رو به بهبودی است. سرهنگ مهدی شاکری افزود: این حریق روز یکشنبه بعد از اقدام به سوختگیری در جورقان رخ داد و از آنجایی که این خودرو دارای مخزن ال پی جی بوده است طبق بررسیهای صورت گرفته بیش از حد مجاز گاز در مخزن ال پی جی این خودرو وارد شده است. وی اضافه کرد: پس از ادامه مسیر٬ راننده خودرو متوجه نشت بوی گاز در داخل خودرو میشود که به علت استعمال دخانیات٬ آتش سیگار عامل بروز حریق در این خودرو میشود. رئیس پلیس راه استان همدان گفت: چهار سرنشین این خودرو به صورت سطحی دست و صورت و موهایشان میسوزد ولی بلافاصله از خودرو خارج میشوند. سرهنگ شاکری بیان کرد: خودرو به طور کامل در این سانحه طعمه حریق میشود.

آتش افروزی یک سیگار در یک خودرو

آتش افروزی یک سیگار در یک خودرو

پاسارگاد

نوشته های مرتبط